09420131000
       
 
Programme Schedule
   
  From January 2019   to April 2019
 
 
Date
  Location   Program   Details
19-01-19 to 26-01-19   Shri Prayagraj kumbh, Allahabad (UP)   Mahabharat Katha (Shrigurukasni - Shibir) Morning  
20-01-19 to 26-01-19   Shri Prayagraj kumbh, Allahabad (UP)   Hanuman katha (Shri Jagannath Dham - Shibir) Evening  
31-01-19 to 31-01-19   Shri Prayagrajkumbh, Allahabad (UP)   Geeta Pariwar Prastuti (Night)  
27-01-19 to 31-01-19   Shri Prayagraj kumbh, Allahabad (UP)   Mahabharat Sandesh (Juna Akhada - Shibir)  
05-02-19 to 06-02-19   Jabalpur (Madhya Pradesh)   Devi Mahtmaya  
07-02-19 to 08-02-19   Gothmangload (Rajasthan)   Sahastrachindi yadnya - Pravachan  
09-02-19 to 10-02-19   Indore (Madhya Pradesh)   Pravachan  
12-02-19 to 18-02-19   Solapur (Maharashtra)   Bhagwat Katha   Download
19-02-19 to 20-02-19   Parbhani (Maharashtra)   Sant Samagam  
20-02-19 to 26-02-19   Sawargaon, Ahmednagar (Maharashtra)   Bhagwat Katha  
27-02-19 to 27-02-19   Alandi (Maharashtra)   Vedvidyalaya Varshikotsav  
02-03-19 to 04-03-19   Pusker (Rajasthan)   Mahashiviratri Satsang  
07-03-19 to 09-03-19   Ramanreti (Mathura)   Sant Sangram  
11-03-19 to 19-03-19   Kanchipuram (Tamilnadu)   108 Bhagwat Katha  
22-03-19 to 24-03-19   Amravati (Maharashtra)   Vaykhanmala  
28-03-19 to 03-04-19   Amhadnagar (Maharashtra)   Bhagwat Katha  
06-04-19 to 14-04-19   Igatpuri (Maharashtra)   Devi Bhagwat Katha  
   
 
In special situation, there may be a change in Program schedule
       
       © 2017. Maharshi Vedavyas Pratishthan. All rights reserved.