Events

Sr. No. Date  Location  Program
1 11-06-22 to 15-06-22 Dol Ashram Kanra (Uttarakhand) Hanumaan Katha
2 24-06-22 to 26-06-22 Haridwar (Uttarakhand) Shri Gurudev Shraddhanjali Parva
3 13-07-22 to 13-07-22 Vedashri Tapovan, Alandi, Pune Guru Pournima (Vyas Puja)
4 15-07-22 to 01-08-22 Swargashram, Hrishikesh (Uttarakhand) Shri Harihar Bhakti Mahotsav
5 02-08-22 to 09-08-22 Swargashram, Hrishikesh (Uttarakhand) Geeta Swadhyay Shibir
6 15-08-22 to 17-08-22 Solapur(Maharashtra) Vaag Yadnya
7 19-08-22 to 25-08-22 Pandharpur (Maharashtra) Bhagwat Katha
8 28-08-22 to 03-09-22 Jabalpur (Madhya Pradesh) Shakti Tatva Pravachan
9 04-09-22 to 11-09-22 Swargashram, Hrishikesh (Uttarakhand) Shri Ram Katha
10 20-09-22 to 24-09-22 Prempuri Ashram, Mumbai Prahlad Charitra Katha
11 26-09-22 to 04-10-22 Vedashri Tapovan, Alandi, Pune Navaratri Anushthan
12 06-10-22 to 12-10-22 Pushkar(Rajashthan) Bhagwat Katha
13 01-10-22 to 27-10-22 Alandi, Pune (Maharashtra) Deepavali Parva
14 01-11-22 to 07-11-22 Alandi, Pune (Maharashtra) Dnyaneshwari Bhaavkatha
15 10-11-22 to 17-11-22 Kolkata (West Bengal) Bhagwat Katha
16 09-12-22 to 15-12-22 Jintur, Parbhani (Maharashtra) Bhagwat Katha
17 19-12-22 to 25-12-22 Mumbai (Maharashtra) Bhagwat Katha

*In special situation, there may be a change in Program schedule

*In special situation, there may be a change in Program schedule